Alışveriş hizmeti müşteri kendisi yapmak zorundadır.